Złoty Indeks

Etap 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że drugi etap Konkursu „O Złoty Indeks PK” odbędzie się w dniu
23 lutego 2019 r. (sobota) na terenie campusu PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu prosimy o przesyłanie na adres indeks.pk.edu.pl oświadczenia w terminie do dnia 21.02.2019 r., w celu potwierdzenia chęci udziału w finale Konkursu „O Złoty Indeks PK” .

Test rozpocznie się o godzinie 12.00 i potrwa 2 godziny 15 minut.

Używanie telefonów i własnych kalkulatorów podczas testu jest niedozwolone, natomiast
będzie można korzystać z kalkulatorów zainstalowanych na komputerze.

Dodatkowo, Politechnika Krakowska zapewnia każdemu biorącemu udział w II etapie Konkursu tablice matematyczne lub chemiczne w zależności od wybranej przez uczestnika dyscypliny.

Każdy uczestnik zobowiązany jest w dniu II etapu Konkursu do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy lub inne) oraz oryginału oświadczenia przesłanego wcześniej na adres indeks.pk.edu.pl.

                                                                       

                                                                                    Organizatorzy Konkursu