Złoty Indeks

Adres platformy na której będzie przeprowadzany test: http://indeks.pk.edu.pl/moodle/ Loginem jest podany numer PESEL, hasłem jest hasło podane podczas rejestracji.

Na platformę można się zalogować wcześniej aby sprawdzić czy wszystko działa poprawnie.Konkurs „ O Złoty Indeks PK” jest dwuetapowym konkursem, w którym udział wziąć mogą tegoroczni maturzyści wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Konkurs oparty jest na zakresie materiału obowiązującego do matury rozszerzonej
z matematyki lub chemii – w zależności od wyboru dyscypliny
.

I ETAP KONKURSU 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się zdalnie na platformie e-learningowej (konkursowej)
w sobotę 11 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00

Kandydaci powinni zarejestrować się poprzez formularz. Rejestracja kandydatów rozpocznie się 9 grudnia 2019 r. i potrwa do 8 stycznia 2020 r. Podany przy rejestracji PESEL oraz hasło będą odpowiednio nazwą użytkownika i hasłem do konta na platformie e-learningowej (konkursowej). 

II ETAP KONKURSU 

II etap konkursu (finał) zorganizowany zostanie na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie indeks.pk.edu.pl. Wyniki opublikowane zostaną do dnia 15 stycznia 2020 r.

Po opublikowaniu listy zwycięzców I etapu uczestnicy zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną skanu oświadczenia w celu potwierdzenia chęci udziału w II etapie konkursu. Oświadczenie należy złożyć na stronie indeks.pk.edu.pl do dnia 20 lutego 2020 r.

Drugi etap konkursu odbędzie 22 lutego 2020 r.

Szczegółowe Zasady konkursu o „Złoty Indeks PK”

  1. Konkurs przeznaczony jest dla kandydatów na studia na Politechnice Krakowskiej
    w roku akademickim 2020/2021.
  2. Uzyskane przez Laureatów punkty przyznawane są  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2020/2021, pod warunkiem pomyślnie zdanej matury.
  3. II etap Konkursu odbędzie się 22 lutego 2020 r. na Politechnice Krakowskiej, ul. Warszawska 24, o godz. 12.00.
    • Test będzie trwał 2 godz. 15 min.
    • Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom mailowo oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu
  4. Bezpośrednio przed przystąpieniem do II etapu uczestnicy konkursu muszą wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (np. dowodem osobistym, legitymacją szkolną) oraz oddać oryginał oświadczenia ze szkoły.