Złoty Indeks

„Konkurs o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” jest dwuetapowym konkursem, w którym udział wziąć mogą tegoroczni maturzyści wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

I ETAP KONKURSU 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się zdalnie na platformie e-learningowej (konkursowej) w sobotę 20 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00

 Kandydaci powinni zarejestrować się poprzez formularz w zakładce REJESTRACJA. Podane przy rejestracji PESEL oraz hasło będą odpowiednio nazwą użytkownika i hasłem do konta na platformie e-learningowej (konkursowej). 

II ETAP KONKURSU 

II etap konkursu zorganizowany zostanie na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie indeks.pk.edu.pl w zakładce RANKING. Wyniki opublikowane zostaną do dnia 25 stycznia 2018 r. 

Po opublikowaniu listy zwycięzców I etapu uczestnicy zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną skanu oświadczenia w celu potwierdzenia chęci udziału w II etapie konkursu. Oświadczenie należy przesłać na adres indeks.pk.edu.pl (zakładka oświadczenie) do dnia 22 lutego 2018 r.

II etap konkursu odbędzie 24 lutego 2018 r.


Szczegółowe Zasady konkursu o „Złoty Indeks PK”

  1. Konkurs przeznaczony jest dla kandydatów na studia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2018/2019.
  2. Uzyskane przez Laureatów punkty są doliczane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2018/2019, pod warunkiem pomyślnie zdanej matury.
  3. II etap Konkursu odbędzie się 24 lutego 2018 r. na Politechnice Krakowskiej, ul. Warszawska 24, o godz. 12.00.
    • Test będzie trwał 2 godz. 15 min.
    • Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom mailowo oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu
  4. Bezpośrednio przed przystąpieniem do II etapu uczestnicy konkursu muszą wylegitymować się dokumentem tożsamości (np. dowodem osobistym, legitymacją szkolną) ze zdjęciem oraz oddać oryginał oświadczenia ze szkoły lub kopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu).