Złoty Indeks

Laureaci konkursu o Złoty Indeks PK.


Serdecznie zapraszamy Laureatów konkursu o „Złoty Indeks PK 2017” na uroczyste rozdanie certyfikatów w dniu 31 marca 2017 roku (piątek). Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00 w Sali Senackiej, I piętro, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24.

„Konkurs o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” jest dwuetapowym konkursem, w którym udział wziąć mogą tegoroczni maturzyści wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

I ETAP KONKURSU 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się zdalnie na platformie e-learningowej (konkursowej) w sobotę 21 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00

 Kandydaci powinni zarejestrować się poprzez formularz w zakładce REJESTRACJA. Podane przy rejestracji PESEL oraz hasło będą odpowiednio nazwą użytkownika i hasłem do konta na platformie e-learningowej (konkursowej). 

II ETAP KONKURSU 

II etap konkursu zorganizowany zostanie na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie indeks.pk.edu.pl w zakładce RANKING. Wyniki opublikowane zostaną do dnia 25 stycznia 2017 r. 

Po opublikowaniu listy zwycięzców I etapu uczestnicy zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną skanu oświadczenia w celu potwierdzenia chęci udziału w II etapie konkursu. Oświadczenie należy przesłać na adres indeks.pk.edu.pl (zakładka oświadczenie) do dnia 23 lutego 2017 r.

II etap konkursu odbędzie 25 lutego 2017 r.


Szczegółowe Zasady konkursu o „Złoty Indeks PK”

  1. Konkurs przeznaczony jest dla kandydatów na studia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/2018.
  2. Uzyskane przez Laureatów punkty są doliczane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018, pod warunkiem pomyślnie zdanej matury.
  3. II etap Konkursu odbędzie się 25 lutego 2017 r. na Politechnice Krakowskiej, ul. Warszawska 24, o godz. 12.00.
    • Test będzie trwał 2 godz. 15 min.
    • Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom mailowo oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu
  4. Bezpośrednio przed przystąpieniem do II etapu uczestnicy konkursu muszą wylegitymować się dokumentem tożsamości (np. dowodem osobistym, legitymacją szkolną) ze zdjęciem oraz oddać oryginał oświadczenia ze szkoły lub kopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu).