Złoty Indeks

Politechnika Krakowska zaprasza tegorocznych maturzystów w roku szkolnym 2019/20 do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”.Politechnika Krakowska zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”.

Konkurs organizowany jest w dwóch dyscyplinach: matematyka i chemia.


Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną z dyscyplin.

Laureatom II etapu (finałowego) w zależności od uzyskanych wyników przyznaje się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym).


Laureatem I stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje uczestnik, który uzyskał wynik od 81%-100% maksymalnej liczby punktów - otrzymuje 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Laureatem II stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje uczestnik, który uzyskał wynik od 61%-80% maksymalnej liczby punktów - otrzymuje 50 punktóww postępowaniu rekrutacyjnym.

Laureatem III stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje uczestnik, który uzyskał wynik od 40%-60% maksymalnej liczby punktów - otrzymuje 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym


Rejestracja kandydatów poprzez formularz rozpocznie się 9 grudnia 2019 r.i potrwa do 8 stycznia 2020 r.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się on-line na platformie e-learningowej w sobotę
11 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00.

Drugi etap (finał) Konkursu odbędzie się 22 lutego 2020 r.o godznie 12:00 na terenie Politechniki Krakowskiej w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24

Dla studentów, którzy podejmą studia na Politechnice Krakowskiej i będą laureatami konkursu "O Złoty Indeks" przyznane będą nagrody w ramach programu "Student Lider pierwszego roku". Zasady przyznawania nagród znajdują się w ZARZĄDZENIU NR 21 Rektora PK z dnia 17 maja 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz Uchwałą Senatu PK z dnia 23 maja 2018 roku nr 30/d/05/2018 w sprawie zasad przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20.