Podsumowanie 7 edycji

57 osób zdobyło „Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej, a więc dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnię. 26 lutego odbył się finał konkursu, w którym swoje umiejętności z zakresu matematyki, chemii i informatyki – każdy uczestnik wybierał na etapie rejestracji tylko jeden przedmiot – sprawdziło 80 uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Uczestnicy II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” rozwiązują zadania w jednej z sal na PK

Uczelnia już po raz 7. zorganizowała konkurs „O Złoty Indeks PK”. Za organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia odpowiedzialna była Komisja Konkursowa, której przewodniczył prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. Nowością w zakończonej właśnie edycji była możliwość wyboru informatyki. Wcześniej rywalizacja toczyła się tylko w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Rejestracja do konkursu prowadzona była elektronicznie między 6 grudnia 2021 r. a 6 stycznia 2022 r. I etap odbył się on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej. Do finału zakwalifikowało się 89 osób (46 z matematyki, 32 z chemii oraz 11 z informatyki) z całej Polski. Najliczniej reprezentowane były trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie.  

W finałowych zmaganiach wzięło udział 80 uczniów. II etap konkursu „O Złoty Indeks PK” odbył się stacjonarnie z zastosowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa związanych z ochroną przed COVID-19. Uczestnicy zostali podzieleni na niewielkie grupy – każda z nich rozwiązywała zadania w osobnych salach wykładowych na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. 

 Stawką w konkursie były dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK, za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym oraz kierunków oferowanych przez Wydział Architektury. Na laureatów czekało 200 (laureaci I stopnia), 100 (laureaci II stopnia) lub 60 (laureaci III stopnia) punktów. Ponadto dla laureatów I stopnia, którzy podejmą studia na Politechnice Krakowskiej oraz zaliczą pierwszy semestr, przyznane zostaną nagrody finansowe w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”.  

„Złote Indeksy PK” zdobyło w tym roku 57 uczniów: 37 osób mierzących się z zadaniami matematycznymi (laureaci I stopnia – 6 osób; laureaci II stopnia – 14 osób; laureaci III stopnia – 17 osób),  14 uczestników, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii (laureaci II stopnia – 1 osoba; laureaci III stopnia – 13 osób) i 6 z informatyki (laureaci II stopnia – 2 osoby; laureaci III stopnia – 4 osoby).

(bk) 

Na zdjęciu, uczestnicy II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” (26 lutego 2022 r.) / fot. Jan Zych