Złoty Indeks

Politechnika Krakowska zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”.


Adres platformy na której będzie przeprowadzany test: http://indeks.pk.edu.pl/moodle/ Loginem jest podany numer PESEL, hasłem jest hasło podane podczas rejestracji.

Na platformę można się zalogować wcześniej aby sprawdzić czy wszystko działa poprawnie.


Politechnika Krakowska zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”.

Konkurs organizowany jest w dwóch dyscyplinach: matematyka i chemia.

Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną z dyscyplin.

Laureatom II etapu (finałowego) w zależności od uzyskanych wyników przyznaje się punkty
 w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej
(za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym).

Laureatem I stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje uczestnik, który uzyskał wynik od 81%-100% maxymalnej liczby punktów - otrzymuje 100 punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Laureatem II stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje uczestnik, który uzyskał wynik od 51%-80% maxymalnej liczby punktów - otrzymuje 50 punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Laureatem II stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK” zostaje uczestnik, który uzyskał wynik od 30%-50% maxymalnej liczby punktów - otrzymuje 30 punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rejestracja kandydatów poprzez formularz dostępny w zakładce REJESTRACJA rozpocznie się 14 grudnia 2018 roku i potrwa do 10 stycznia 2019.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się on-line na platformie e-learningowej w sobotę
12 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00.

Drugi etap (finał) Konkursu odbędzie się 23 lutego 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz Uchwałą Senatu PK z dnia 23 maja 2018 roku nr 30/d/05/2018 w sprawie zasad przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20.