Złoty Indeks

Laureaci konkursu o Złoty Indeks PK.


Serdecznie zapraszamy Laureatów konkursu o „Złoty Indeks PK 2017” na uroczyste rozdanie certyfikatów w dniu 31 marca 2017 roku (piątek). Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00 w Sali Senackiej, I piętro, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24.


Politechnika Krakowska zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”.

Konkurs organizowany jest w dwóch dyscyplinach: matematyka i chemia.

Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną z dyscyplin. Pierwszych 10 laureatów z każdej z dyscyplin otrzyma 100 dodatkowych punktów, a kolejnych 20 osób z listy rankingowej - 50 punktów. Punkty te zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym).

Rejestracja kandydatów poprzez formularz dostępny w zakładce REJESTRACJA rozpocznie się 16 grudnia 2016 roku i potrwa do 20 stycznia 2017 r. (godz.22:00)

Pierwszy etap konkursu odbędzie się on-line na platformie e-learningowej w sobotę 21 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00.

Drugi etap konkursu odbędzie 25 lutego 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.


Platforma Konkursowa