Złoty Indeks

Politechnika Krakowska zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”.

Konkurs organizowany jest w dwóch dyscyplinach: matematyka i chemia.

Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną z dyscyplin. Pierwszych 10 laureatów z każdej z dyscyplin otrzyma 100 dodatkowych punktów, a kolejnych 20 osób z listy rankingowej - 50 punktów. Punkty te zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym).

Zapraszamy do konkursu - Platforma Moodle


Pierwszy etap konkursu odbędzie się on-line na platformie e-learningowej w sobotę 20 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00.

Drugi etap konkursu odbędzie 24 lutego 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.