Najczęściej Zadawane Pytania

Jaki zakres wiedzy jest wymagany  do udziału  w konkursie „O Złoty Indeks PK”?

Odp. Konkurs oparty jest na materiale obowiązującym do matury rozszerzonej z matematyki, chemii lub informatyki, w zależności od wyboru przedmiotu przez uczestnika konkursu. Uczestnik może wybrać tylko jeden przedmiot.

Czy uzyskane dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym są uwzględniane także na innej Uczelni?

Odp. Nie, uzyskane dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym można wykorzystać tylko na Politechnice Krakowskiej.

Laureatom drugiego etapu konkursu (finałowego) w zależności od uzyskanych wyników przyznaje się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym).

Czy uzyskane dodatkowe punkty można wykorzystać przy rekrutacji również w kolejnym roku akademickim?

Odp. Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu „O Złoty Indeks PK” ( Zarządzenie nr 89 Rektora PK z dnia 5 lipca 2021.)
z uzyskanego uprawnienia można skorzystać tylko w roku uzyskania tytułu Laureata konkursu.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 89 Rektora PK z dnia 5 lipca 2021

Ile czasu trwa test  w drugim etapie Konkursu „ O Złoty Indeks PK”?

Odp. Test trwa 2 godziny i 15 minut.

W jaki sposób wyłania się laureatów drugiego etapu konkursu „O Złoty Indeks PK”?

Odp. Laureatów drugiego etapu (finałowego) konkursu wyłania się w następujący sposób:

  • Laureatem I stopnia etapu finałowego konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał wynik 81%-100% maksymalnej liczby punktów.
  • Laureatem II stopnia etapu finałowego konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał wynik 61%-80% maksymalnej liczby punktów.
  • Laureatem III stopnia etapu finałowego konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał wynik 40%-60% maksymalnej liczby punktów.

Ile punktów otrzymują poszczególni laureaci?

Odp. Laureat I stopnia drugiego etapu konkursu otrzymuje dodatkowo 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, laureat II stopnia drugiego etapu konkursu 100 punktów, natomiast laureat III stopnia drugiego etapu konkursu otrzymuje dodatkowo 60 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

https://bip.pk.edu.pl/index.php?dok=3728