Konkurs o Złoty Indeks PK

Edycja 2020/2021

Aktualności

Organizacja II Etapu Konkursu

Każdy uczestnik  II etapu konkursu „ O Złoty Indeks PK” został zaproszony do udziałuw konkursie mailowo,  na dzień 27 lutego br. na godzinę 10.30,  wraz z informacją,do którego budynku i[…]

Read more

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas II Etapu Konkursu

Zapoznaj się z zasadami zapewnienia bezpieczeństwa podczas II Etapu Konkursu

Read more

Wszystkie dyplomy dla laureatów zostały
rozesłane pocztą na adresy szkół, podane w formularzu rejestracyjnym.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 5 Regulaminu Konkursu: „ nie są wydawane zaświadczenia o udziale w Konkursie”.