Zwycięzcy na PK

Rok 2023

Politechnika Krakowska nagrodziła laureatów 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”, organizowanego przez uczelnię. Honorowe dyplomy i dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę trafiły do 103 uczniów szkół średnich. W konkursowym rankingu najlepszych szkół zwyciężyło w tym roku II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Tegoroczny konkurs wyróżniał się rekordową frekwencją i liczbą laureatów, a także niezwykle wysokimi wynikami.  Dyplomy wręczył dziś laureatom prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele wszystkich wydziałów uczelni. 

Uczestnicy 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK rywalizowali w czterech dyscyplinach: matematyce, chemii, informatyce i – po raz pierwszy – predyspozycjach architektonicznych. Rywalizacja odbywała się w dwóch etapach. W eliminacjach wzięło udział prawie 300 osób. Do finału  zakwalifikowało się 131 maturzystów z 56 szkół z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Poziom wiedzy finalistek i finalistów był tak wysoki, że aż 103 z nich zdobyło tytuły laureatów I, II i III stopnia. Dwaj laureaci z przedmiotu matematyka – Jakub Kołotyło i Daniel Nowak – rozwiązali bezbłędnie wszystkie zadania i uzyskali wynik 100 procent!

„Złote Indeksy PK” zdobyło 50 osób mierzących się z zadaniami matematycznymi, 27 uczestników, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii, 16 z informatyki, a także 10 osób sprawdzających swoje predyspozycje architektoniczne (pełna lista laureatów znajduje się na końcu artykułu).

– Cieszymy się z tak licznego udziału zdolnych uczniów w naszym konkursie i z rekordowej w tym roku liczby laureatów. Uczestnicy rywalizacji „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” to szczególnie ambitni młodzi ludzie, którzy podejmują naukowe wyzwania, wykraczające daleko poza standardowy program edukacji szkolnej. W naszym konkursie wykazali się ponadprzeciętną wiedzą – mówi dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej i przewodniczący Komisji Konkursowej. – Takim młodym ludziom Politechnika Krakowska ma wiele do zaoferowania. Wspieramy ambitnych studentów już od pierwszego roku studiów dzięki stworzonemu przez uczelnię programowi nagród pn. „Student Lider I roku”. W tym roku nagrody finansowe otrzymało z niego 120 studentów I roku, którzy osiągnęli bardzo dobre  wyniki w pierwszej sesji egzaminacyjnej. Uczelnia ustanowiła też Własny Fundusz Stypendialny, z którego dwa razy w roku nagradza półrocznymi stypendiami aktywnych naukowo studentów i doktorantów. We właśnie rozstrzygniętej 5. edycji prpgramu stypendialnego Politechniki półroczne stypendia otrzymało od uczelni 18 studentów i 5 doktorantów.

Uczestnicy konkursu "O Złoty Indeks PK"
Laureaci konkursu „O Złoty Indeks PK” / Fot. Jan Zych

Uroczystość rozdania dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” odbyła się dziś na Politechnice Krakowskiej. Spotkanie z laureatami konkursu prowadził prorektor dr inż. Marek Bauer. W wydarzeniu udział wzięli: dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, a także prodziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prodziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr inż. Bartosz Rozegnał, prodziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji dr inż. Daniel Grzonka, prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki dr inż. Marek Nykiel, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej dr inż. Piotr Suryło, a także członkowie Komisji Konkursowej. Po otrzymaniu dyplomów, laureaci konkursu mogli porozmawiać z zaproszonymi gośćmi o ofercie danego wydziału.

Uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów konkursu "O Złoty Indeks PK"
Uroczystość rozdania dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” / Fot. Jan Zych

Stawką w konkursie o Zloty Indeks Politechniki Krakowskiej są dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK (za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Na laureatów czekało 200 (laureaci I stopnia), 100 (laureaci II stopnia) lub 60 (laureaci III stopnia) punktów.

Laureatami I stopnia zostali uczestnicy, którzy uzyskali wyniki w przedziale od 81 do 100 proc. maksymalnej liczby punktów. Tytuł laureata II stopnia otrzymali uczniowie, których wyniki mieściły się w przedziale 61-80 proc. maksymalnej liczby punktów. Laureaci III stopnia to uczestnicy, których rezultaty mieszczą się w puli od 40 do 60 proc. maksymalnej liczby punktów.

Prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer przemawia podczas rozdania dyplomów laureatom konkursu "O Złoty Indeks"
Prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer / Fot. Jan Zych

Ustanowiona została także klasyfikacja punktowa dla szkół, z których wyłoniono najwięcej laureatów. Zastosowano przy tym następujące zasady: laureat I stopnia – 7 punktów, laureat II stopnia – 3 punkty, laureat III stopnia – 1 punkt. Szkoły, które w klasyfikacji punktowej otrzymały miejsca od 1 do 5 otrzymały dyplomy, zaś do pozostałych zostały wysłane podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Pierwsze 5 miejsc zajęły:

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (25 punktów)
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu (24 punkty)
 3. Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie (18 punktów)
 4. Zespół Szkół Łączności w Krakowie (17 punktów)
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (16 punktów)

Za organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia odpowiedzialna była Komisja Konkursowa, której przewodniczył prorektor d s. studenckich dr inż. Marek Bauer. Członkami Komisji byli: dr inż. Piotr Suryło, dr Barbara Laskowska, dr Adam Bednarz, dr hab. inż. Anna Kumaniecka, mgr inż. Wojciech Książek, dr Radosław Kycia, mgr inż. arch. Anna Marek oraz dr inż. arch. Lukas Olma.

Lista laureatów 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”

– nagrodzeni w dyscyplinie matematyka:

 • Karol Badura (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Katarzyna Bęben (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie) – Laureatka I stopnia
 • Paweł Knot (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Jakub Kołotyło (I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach) – Laureat I stopnia
 • Przemysław Maciejczyk (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Mateusz Mikołajczyk (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureat I stopnia
 • Daniel Nowak (V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Robert Ponikiewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat I stopnia
 • Bartłomiej Zdybel (Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu) – Laureat I stopnia
 • Oskar Biernacik (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu) – Laureat II stopnia
 • Karolina Bołoz (1 Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Jedliczu) – Laureatka II stopnia
 • Karolina Bysiewicz (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) – Laureatka II stopnia
 • Maksymilian Drabik (Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli) – Laureat II stopnia
 • Adam Głowacki (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) – Laureat II stopnia
 • Tomasz Granowski (I LO im Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureat II stopnia
 • Mikołaj Kaleta (V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Adam Király (Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu) – Laureat II stopnia
 • Joanna Kliś (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka II stopnia
 • Kacper Mika (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat II stopnia
 • Bartosz Mruk (1 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej) – Laureat II stopnia
 • Agnieszka Nowak (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – Laureatka II stopnia
 • Anna Płonka (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Wiktor Rogowski (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – Laureat II stopnia
 • Jakub Sikora (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Gabriela Solich (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Piotr Sus (I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu) – Laureat II stopnia
 • Bartłomiej Wojas (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Aliaksandr Yurusau (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi) – Laureat II stopnia
 • Mateusz Ziajka (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Katarzyna Chwastek (III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie) – Laureatka III stopnia
 • Dawid Duraj (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat III stopnia
 • Mateusz Gacek (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureat III stopnia
 • Michał Ginalski (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) – Laureat III stopnia
 • Aleksandra Gołek (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Julia Grzegorska (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureatka III stopnia
 • Andrzej Hubka (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat III stopnia
 • Łukasz Janusz (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureat III stopnia
 • Izabela Legutko (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureatka III stopnia
 • Dawid Nabagło (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Natalia Olber (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Patrycja Prusak (Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu) – Laureatka III stopnia
 • Adam Przyprawa (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) – Laureat III stopnia
 • Samuel Rus (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat III stopnia
 • Jakub Swadźba (I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie) – Laureat III stopnia
 • Jakub Szewczyk (I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej) – Laureat III stopnia
 • Patrycja Szybińska (IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królów Polskich w Krakowie) – Laureatka III stopnia
 • Julia Tonderska (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Wiktor Waksmundzki (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Dominika Wiewióra (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Konrad Żebro (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia

– nagrodzeni w dyscyplinie chemia:

 • Maria Dera (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureatka I stopnia
 • Kordian Fuksa (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Julia Kuczek (LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie) – Laureatka I stopnia
 • Oliwia Ciszewska (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Jakub Gołda (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Bartłomiej Krzan (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Karolina Kuchta (V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Patryk Machejek (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Wiktor Mazurkiewicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie) – Laureat II stopnia
 • Marcin Przybysz (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Magdalena Szczepanik (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Alicja Bigosińska (XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie) – Laureatka III stopnia
 • Dominik Bochenek (Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Martyna Borowiec (Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale) – Laureatka III stopnia
 • Maja Kotulska (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu) – Laureatka III stopnia
 • Martyna Krzan (I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku) – Laureatka III stopnia
 • Eliza Kupczak (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Mateusz Kurbiel (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Antoni Nowak (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat III stopnia
 • Przemysław Pazdan (Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach) – Laureat III stopnia
 • Antoni Popielarz (Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach) – Laureat III stopnia
 • Justyna Rolek (Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach) – Laureatka III stopnia
 • Maciej Rzęsa (II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku) – Laureat III stopnia
 • Oliwia Skrzypek (LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie) – Laureatka III stopnia
 • Marcin Strugalski (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Hubert Szymborski (Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie) – Laureat III stopnia
 • Jakub Żwirek (III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia

– nagrodzeni w dyscyplinie informatyka:

 • Kacper Trzpis (Zespół Szkół Technicznych w Mielcu) – Laureat I stopnia
 • Kamil Barnowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu) – Laureat II stopnia
 • Jakub Barwa (Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej) – Laureat II stopnia
 • Piotr Jaglarz (IV Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Jakub Jasek (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat II stopnia
 • Dawid Ochman (Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach) – Laureat II stopnia
 • Jan Rzewuski (XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie) – Laureat II stopnia
 • Maciej Szczudło (Zespół Szkół Energetycznych nr 9 w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Michał Tabaszewski (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Bartosz Tokarz (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Bartosz Broda (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Łukasz Czapla (Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku) – Laureat III stopnia
 • Wiktoria Herczyk (IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie) – Laureatka III stopnia
 • Krzysztof Kasperczyk (Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Bartłomiej Kwiatkowski (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej) – Laureat III stopnia
 • Michał Pędziwiatr (Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku) – Laureat III stopnia

 – nagrodzeni w dyscyplinie predyspozycje architektoniczne:

 • Julia Pajor (1 LO im. Władysława Orkana w Limanowej) – Laureatka I stopnia
 • Zofia Konieczna (VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Amelia Popiela (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu) – Laureatka II stopnia
 • Miłosz Załubski (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – Laureat II stopnia
 • Wiktoria Zwolińska (IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie) – Laureatka II stopnia
 •  Beniamin Buchman (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu) – Laureat III stopnia
 • Julia Cybulak (Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu) – Laureatka III stopnia
 • Karolina Czerska (VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie) – Laureatka III stopnia
 • Amelia Palarz (I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie) – Laureatka III stopnia
 • Dagmara Władyka (I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie) – Laureatka III stopnia

Tu można pobrać zdjęcia z uroczystości rozdania dyplomów.

Rok 2022

8 kwietnia w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbyło się spotkanie z laureatami 7. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”. II etap rywalizacji o dodatkowe punkty w rekrutacji zorganizowano 26 lutego na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Uczestnicy konkursu mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu matematyki, chemii i informatyki – każdy wybierał na etapie rejestracji tylko jeden przedmiot.  Do finału zmagań o „Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej przystąpiło 80 uczniów szkół ponadpodstawowych. Na laureatów czekało 200 (laureaci I stopnia), 100 (laureaci II stopnia) lub 60 (laureaci III stopnia) dodatkowych punktów w rekrutacji. Ponadto dla laureatów I stopnia, którzy podejmą studia na Politechnice Krakowskiej oraz zaliczą pierwszy semestr, przyznane zostaną nagrody finansowe w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”.  Dodatkowe punkty wywalczyło 57 osób: 37 uczniów mierzących się z zadaniami matematycznymi (laureaci I stopnia – 6 osób; laureaci II stopnia – 14 osób; laureaci III stopnia – 17 osób), 14 uczestników, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii (laureaci II stopnia – 1 osoba; laureaci III stopnia – 13 osób) i 6 z informatyki (laureaci II stopnia – 2 osoby; laureaci III stopnia – 4 osoby). Nowością 7. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK” było wprowadzenie do rywalizacji informatyki. Po raz pierwszy ustanowiono także klasyfikację punktową dla szkół, z których wyłoniono najwięcej laureatów. Zastosowano przy tym następujące zasady: laureat I stopnia – 7 punktów, laureat II stopnia – 3 punkty, laureat III stopnia – 1 punkt. I tak, pierwsze 6 miejsc zajęły:

1. Zespół Szkół Łączności w Krakowie (28 punktów)

2. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie (21 punktów)

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu (17 punktów)

4. (ex aequo) II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju (8 punktów) oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (8 punktów)

6. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej (7 punktów) 

  Szkoły zostały nagrodzone dyplomami i podziękowaniami.  W spotkaniu z laureatami edycji 2021/22 konkursu „O Złoty Indeks PK” wziął udział prorektor ds. studenckich PK i przewodniczący Komisji Konkursowej dr inż. Marek Bauer.  W 7. edycji konkursu dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską wywalczyli:

rozdanie dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” (8 kwietnia 2022 r.)

1. Michał Warmuz (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – laureat I stopnia; matematyka

2. Tomasz Smyda (Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie) – laureat I stopnia; matematyka

3. Krzysztof Ligarski (Zespół Szkół im. ks. Prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju) – laureat I stopnia; matematyka

4. Jakub Pietraszko (II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej) – laureat I stopnia; matematyka

5. Dawid Śliwa (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat I stopnia; matematyka

6. Ewelina Zielińska (Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie) – laureat I stopnia; matematyka

7. Izabela Ignatowska (Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu) – laureat II stopnia; matematyka

8. Łukasz Klon (II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim) – laureat II stopnia; matematyka

rozdanie dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” (8 kwietnia 2022 r.)

9. Urszula Kostuch (I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie) – laureat II stopnia; matematyka

10. Martyna Myszka (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – laureat II stopnia; matematyka

11. Mariusz Gosławski (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat II stopnia; matematyka 

12. Łukasz Kowalczyk (Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu) – laureat II stopnia; matematyka

13. Weronika Piksa (Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie) – laureat II stopnia; matematyka

14. Dawid Piotrowski (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – laureat II stopnia; matematyka

15. Aleksandra Samborek (V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) – laureat II stopnia; matematyka
rozdanie dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” (8 kwietnia 2022 r.)

16. Jakub Wiechniak (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie – laureat II stopnia; matematyka

17. Martyna Kotlarska (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – laureat II stopnia; matematyka

18. Wojciech Orłowski (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat II stopnia; matematyka

19. Paweł Piechnik (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat II stopnia; matematyka

20. Daria Prusak (Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie) – laureat II stopnia; matematyka

21. Andrzej Bistroń (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – laureat III stopnia; matematyka

22. Mateusz Galski (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat III stopnia

23. Jan Kocierz (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – laureat III stopnia; matematyka
rozdanie dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” (8 kwietnia 2022 r.)

24. Amelia Paw (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – laureat III stopnia; matematyka

25. Karol Peregrym (Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie) – laureat III stopnia; matematyka

26. Jakub Worek (Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie) – laureat III stopnia; matematyka

27. Michał Biernacki (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat III stopnia; matematyka

28. Wiktor Dębicki (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat III stopnia; matematyka 29. Kacper Moroch (Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie) – laureat III stopnia; matematyka

30. Mateusz Fudala (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat III stopnia; matematyka

31. Maksymilian Śmieszek (II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju) – laureat III stopnia; matematyka
rozdanie dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” (8 kwietnia 2022 r.)

32. Zbyszko Sobecki (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat III stopnia; matematyka

33. Monika Bysiewicz (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) – laureat III stopnia; matematyka

34. Julia Dutka (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – laureat III stopnia; matematyka

35. Jakub Klimek (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat III stopnia; matematyka

36. Paweł Otak (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie) – laureat III stopnia; matematyka

37. Kamil Pulit (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – laureat III stopnia; matematyka

38. Maciej Kawalec (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – laureat II stopnia; chemia

39. Kacper Drozdowski (Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim) –laureat III stopnia; chemia

rozdanie dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” (8 kwietnia 2022 r.)

40. Wiktor Wolański (Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) – laureat III stopnia; chemia

41. Joanna Koźlak (Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) – laureat III stopnia; chemia

42. Adrianna Adamczyk (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – laureat III stopnia; chemia

43. Nikodem Biegun (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – laureat III stopnia; chemia

44. Maksymilian Waśko (I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej) –laureat III stopnia; chemia

45. Bartłomiej Wieleba (Liceum ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie) –laureat III stopnia; chemia

46. Martyna Łukasiewicz (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu) – laureat III stopnia; chemia

47. Julia Szota (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – laureat III stopnia; chemia

48. Julianna Chmiel (Liceum Ogólnokształcące Jana III Sobieskiego w Krakowie) – laureat III stopnia; chemia

49. Iwona Kupisz (Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie) – laureat III stopnia; chemia

rozdanie dyplomów laureatom konkursu „O Złoty Indeks PK” (8 kwietnia 2022 r.)

50. Maria Kurcbart (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach – laureat III stopnia; chemia

51. Julia Teter (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu) – laureat III stopnia; chemia

52. Julia Golonka (Zespół Szkół Energetycznych, Technikum Energetyczno-Elektroniczne
w Krakowie) – laureat II stopnia; informatyka

53. Iwo Strzeboński (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
w Krakowie) – laureat II stopnia; informatyka

54. Bartłomiej Hada (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
w Krakowie) – laureat III stopnia; informatyka

55. Andrzej Brzeziński (Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika
w Łodzi) – laureat III stopnia; informatyka

56. Jakub Kapała (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
w Krakowie) – laureat III stopnia; informatyka

57. Maciej Wiatr (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie) – laureat III stopnia; informatyka

Rok 2021

Politechnika Krakowska nagrodziła Liderów pierwszego roku studiów

Dodano: 20 maj 2021  47 studentów I roku ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami nagrody rektora uczelni pn. „Student Lider pierwszego roku”. Liderzy otrzymali finansowe wsparcie w wysokości 1 tys. złotych.  O nagrodę w programie mogli starać studenci I roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był wysoki (nie niższy niż 150 punktów). – Studentami Politechniki Krakowskiej zostają najlepsi absolwenci szkół średnich w kraju. Świadczą o tym m.in. wyniki kandydatów osiągane w procesie rekrutacji oraz fakt, że nowi żacy znakomicie odnaleźli się w szkole wyższej i bez kłopotu poradzili sobie z pierwszym semestrem studiów – mówi rektor Politechniki, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.  

Studenci Liderzy z symbolicznym czekiem na tysiąc złotych

 By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek. W przypadku, gdy kilka osób zdobyło taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2020/21, dodatkowym kryterium była średnia ważona ocen uzyskana w pierwszym semestrze, obliczona zgodnie z obowiązującym na PK Regulaminem studiów. Na podstawie tych kryteriów wyłoniono 47 Liderów pierwszego roku studiów. Tytuł ten uzyskali: Wydział Architektury

 • Aleksandra Dziadzio (kierunek: architektura)
 • Milena Pięta (kierunek: architektura)
 • Małgorzata Maślanka (kierunek: architektura)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 • Jacek Godzicki (kierunek: informatyka)
 • Damian Mizera (kierunek: informatyka)
 • Tomasz Rolek (kierunek: informatyka)
 • Weronika Sadzik (kierunek: informatyka)
 • Aleksander Trzepizur (kierunek: informatyka)
 • Sebastian Zych (kierunek: informatyka)
 • Marta Chentosz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Zofia Ciałowicz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Małgorzata Kwapisz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Kamila Sieczkoś (kierunek: matematyka)

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 • Łukasz Domijan (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Aleksandra Hołowińska (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Michał Klich (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Tomasz Osika (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Jakub Strykowski (kierunek: elektrotechnika i automatyka)

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Adriana Dąbrowska (kierunek: budownictwo)
 • Paweł Zagata (kierunek: budownictwo)
 • Beata Ożóg (kierunek: budownictwo)
 • Dawid Palak (kierunek: transport)
 • Paweł Gondek (kierunek: transport)
 • Krzysztof Kusak (kierunek: transport)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

 • Monika Iglar (kierunek: inżynieria materiałowa)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 • Szymon Ługowski (kierunek: energetyka)
 • Dominika Guzior (kierunek: geoinformatyka)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 • Paulina Bębenek (kierunek: biotechnologia)
 • Julia Grzebinoga (kierunek: biotechnologia)
 • Weronika Wałczyk (kierunek: biotechnologia)
 • Magdalena Frączyk (kierunek: technologia chemiczna)
 • Patrycja Jagielska (kierunek: technologia chemiczna)
 • Sylwia Więcław (kierunek: technologia chemiczna)
 • Julia Karweta (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Maciej Osika (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Damian Sala (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)

Wydział Mechaniczny

 • Maksymilian Kopeć (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Miłosz Kuczmierczyk (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Bartłomiej Mikulec (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Kamila Kopacz (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Alicja Strządała (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Maja Szymańska (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Łukasz Grech (kierunek: informatyka stosowana)
 • Jakub Haligowski (kierunek: informatyka stosowana)
 • Dorota Lelito (kierunek: informatyka stosowana)
 • Sylwia Ziemińska (kierunek: inżynieria produkcji)
 • Agnieszka Zybura (kierunek: inżynieria produkcji)

(bk)  Fot. materiały PK

Rok 2020

Politechnika Krakowska nagrodziła Liderów pierwszego roku studiów

Utworzono: 18 czerwiec 2020

43 studentów I roku ze wszystkich kierunków studiów na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej zostało laureatami specjalnego programu pn. „Student Lider pierwszego roku”. Liderzy otrzymali finansowane wsparcie w wysokości 1 tys. złotych. Specjalne stypendium dedykowane jest osobom, które osiągnęły najlepsze wyniki w rekrutacji na studia, a także laureatom I stopnia konkursu „O Złoty Indeks PK”.  Tegoroczni maturzyści również będą mieć okazję, by dzięki wynikom osiągniętym podczas rekrutacji na Politechnikę Krakowską, zdobyć na I roku studiów tytuł Lidera i wsparcie pieniężne. Program dla liderów  będzie kontynuowany. 

Ogromnie cieszy fakt, że studentami Politechniki Krakowskiej zostają najlepsi absolwenci szkół średnich w kraju. Wskazują na to wyniki kandydatów osiągane w procesie rekrutacji oraz ogromna wiedza osób biorących udział w rywalizacji o „Złoty Indeks PK” – mówi rektor Politechniki, prof. Jan Kazior. – Chcieliśmy nagrodzić tych studentów, którzy wyróżnili się już na początku swojej przygody z Politechniką Krakowską i dlatego w 2019 r. zdecydowaliśmy się na uruchomienie programu „Student Lider pierwszego roku”

O specjalne stypendium od rektora PK mogli starać studenci I roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był wysoki (nie niższy niż 150 punktów). Szansę na nagrodę otrzymali także laureaci I stopnia konkursu „O Złoty Indeks PK”, organizowanego w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Finaliści zmagań zdobywają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). 

By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek. W przypadku, gdy kilku obecnych żaków zdobyło taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/20, dodatkowym kryterium była średnia ważona ocen uzyskana w pierwszym semestrze, obliczona zgodnie z obowiązującym na PK Regulaminem studiów. Na podstawie tych kryteriów wyłoniono 43 Liderów pierwszego roku studiów: 

Wydział Architektury

 • Kamila Mizera (kierunek: architektura)
 • Adrian Kawik (kierunek: architektura)
 • Klaudia Fiałek (kierunek: architektura)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 • Kinga Wolak (kierunek: matematyka)
 • Kornelia Ryż (kierunek: matematyka)
 • Hubert Tacik (kierunek: informatyka)
 • Filip Tryhuk (kierunek: informatyka)
 • Aleksandra Rąpała (kierunek: informatyka)

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 • Wojciech Jacoszek (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Łukasz Romanowski (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Piotr Sumara (kierunek: elektrotechnika)

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Bartłomiej Kokoszka (kierunek: budownictwo)
 • Wiktor Pęcak (kierunek: budownictwo)
 • Łukasz Ojczyk (kierunek: budownictwo)
 • Barbara Tworek (kierunek: transport
 • Monika Kowalczyk (kierunek: transport)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

 • Natalia Wójcik (kierunek: fizyka techniczna
 • Olga Adamczyk (kierunek: nanotechnologie i nanomateriały

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 • Karolina Konopka (kierunek: gospodarka przestrzenna
 • Paweł Zapała (kierunek: inżynieria czystego powietrza)
 • Gabriela Bujas (kierunek: inżynieria środowiska)
 • Karolina Liwosz (kierunek: inżynieria środowiska)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 • Natalia Pawłowska (kierunek: biotechnologia
 • Mateusz Płaczek (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Paweł Stalmach (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Patryk Gajewski (kierunek: technologia chemiczna)
 • Dominika Pawlak (kierunek: technologia chemiczna)
 • Bożena Druzgała (kierunek: technologia chemiczna)

Wydział Mechaniczny

 • Damian Nowak (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Ernest Górka (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Bruno Włodarczyk (kierunek: informatyka stosowana)
 • Kacper Węgor (kierunek: informatyka stosowana)
 • Kamil Smołecki (kierunek: informatyka stosowana)
 • Zbigniew Hryniewicz (kierunek: inżynieria medyczna)
 • Natalia Korczak (kierunek: inżynieria produkcji)
 • Michał Knefel (kierunek: inżynieria środków transportu)
 • Karolina Katana (kierunek: inżynieria środków transportu)
 • Jakub Jęcek (kierunek: inżynieria środków transportu)
 • Zuzanna Cyunel (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Adrianna Chrzan (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Natalia Łakoma (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Mariola Wąs (kierunek: mechanika i budowa maszyn)
 • Jan Słaby (kierunek: pojazdy samochodowe)

Tegoroczni maturzyści również będą mieć okazję, by dzięki wynikom osiągniętym podczas rekrutacji na Politechnikę Krakowską, zdobyć na I roku tytuł Lidera i wsparcie pieniężne. Jak zapowiada rektor, rozpoczęty w ubiegłym roku program „Student Lider” będzie kontynuowany.  

Rok 2020

„Złoty Indeks PK” dla najzdolniejszych

Dodano: 06 marzec 2020

Politechnika Krakowska nagrodziła dodatkowymi punktami w rekrutacji na studia blisko dziewięćdziesięciu tegorocznych maturzystów w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”. Uroczyste rozdanie certyfikatów zaplanowano na 17 kwietnia br. 

Konkurs, w którym mogli brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych przystępujący w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, został rozegrany w dwóch dyscyplinach – matematycechemii. Zawody miały charakter dwustopniowy: I etap – zdalny, II etap – centralny na Politechnice. Uczestnicy mogli wybrać tylko jedną dyscyplinę. 

Do udziału w I etapie konkursu (on-line), który odbył się 11 stycznia br., zarejestrowało się 207 osób. Zmagania finałowe zostały rozegrane na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej 22 lutego br. Wzięło w nich udział 132 uczniów – 28 w dyscyplinie chemii i 104 w matematyce.

Laureaci II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” otrzymają – w zależności od uzyskanych wyników – odpowiednio 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). 

W tym roku „Złote Indeksy PK” zdobyło 78 uczniów w dziedzinie matematyki (laureaci
I stopnia – 3 osoby; laureaci II stopnia – 21 osób; laureaci III stopnia – 54 osoby) i 11 uczniów w dziedzinie chemii (laureaci II stopnia – 4 osoby; laureaci III stopnia – 7 osób). 

Dodatkowo laureaci I stopnia Konkursu otrzymują szansę na uzyskanie specjalnego stypendium w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”. Warunkiem uzyskania nagrody jest zaliczenie pierwszego semestru studiów na Politechnice Krakowskiej i uzyskanie pełnej rejestracji na kolejny semestr do dnia 15 marca 2021 r.

(bk)

Rok 2019

Złoty Indeks PK” dla najzdolniejszych
z matematyki i chemii

Dodano: 05 kwiecień 2019

Politechnika Krakowska nagrodziła dodatkowymi punktami w rekrutacji na studia kilkudziesięciu tegorocznych maturzystów w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”. W piątek, 5 kwietnia br. odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów. 

Konkurs, w którym mogli brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przystępujący w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, został rozegrany w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Zawody miały charakter dwustopniowy: I etap – zdalny, II etap – centralny na Politechnice. Uczestnicy mogli wybrać tylko jedną dyscyplinę. 

Do udziału w I etapie konkursu (on-line), który odbył się 12 stycznia br., zarejestrowały się 264 osoby. Zmagania finałowe zostały rozegrane na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej 23 lutego br. Wzięło w nich udział 163 uczniów – 40 w dyscyplinie chemii i 123 w matematyce

Laureaci II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” otrzymali – w zależności od uzyskanych wyników – odpowiednio 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone
w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Finalistom certyfikaty wręczył prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek.

Laureaci uczęszczają do niżej wymienionych szkół:

nagrody I stopnia w dyscyplinie matematyka

 • Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
 • Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
 • I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
 • I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

nagrody II stopnia w dyscyplinie matematyka

 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
 • Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
 • I Liceum ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
 • VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  w Tarnobrzegu
 • Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie)
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu)
 • Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
   im. gen. Józefa Kustronia Nowym Sączu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna. Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika)
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • I Liceum Ogólnokształcące – im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
 • Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
 • I Liceum Ogólnokształcące imienia Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
 • Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Krakowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące Im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli
 • Zespół Szkół Elektryczno-mechanicznych w Nowym Sączu
 • X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

nagrody I stopnia w dyscyplinie chemia

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu

nagrody II stopnia w dyscyplinie chemia

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach
 • V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
 • II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu)
 • Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Stanisława Konarskiego w Krakowie
 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza
  w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
 • Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku

Na zdjęciu: laureaci konkursu „O Złoty Indeks PK” w towarzystwie rektora prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora / fot. Jan Zych

Rok 2018

Znamy laureatów konkursu „O Złoty Indeks PK”

Dodano: 13 kwiecień 2018

Politechnika Krakowska nagrodziła dodatkowymi punktami w rekrutacji na studia prawie czterdziestu tegorocznych maturzystów kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”. 13 kwietnia odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów Złotego Indeksu.

Konkurs odbywa się w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na przedmioty ścisłe, przygotowujące do podjęcia studiów technicznych. Do I etapu Konkursu zarejestrowało się 309 osób: 264 z matematyki oraz 45 z chemii. To o 164 osoby więcej niż w ubiegłym roku.

 W drugim etapie rywalizacji O Złoty Indeks PK w dyscyplinie matematyka uczelnia przyznała po 100 punktów 11 najlepszym oraz 18 nagród II stopnia (po 50 punktów).
W dyscyplinie chemia najlepszym maturzystom przyznano 9 nagród po 100 punktów. Zwycięzcy będą mogli wykorzystać zdobyte punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim, w którym będą ubiegać się o przyjęcie na studia, na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (z wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Laureatom konkursu certyfikaty wręczył prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Marek Stanuszek.

Laureaci uczęszczają do niżej wymienionych szkół:

 nagrody I stopnia w dyscyplinie matematyka:

 • LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
 • LO im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
 • II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
 • I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
 • V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie
 • III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • Zespół Szkół Łączności Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej
   w Krakowie
 • I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu

 nagrody II stopnia w dyscyplinie matematyka:

 • Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli
 • Zespół Szkół Łączności Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Krakowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
 • Zespół Szkół Łączności Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Krakowie
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
 • Katolickie Liceum im. św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Marii Konopnickiej w Opolu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

nagrody I stopnia w dyscyplinie chemia:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
 • II Liceum ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku
 • I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku

Na zdjęciu: laureaci konkursu „O Złoty Indeks PK” / fot. Jan Zych

Rok 2017

Złoty Indeks dla najzdolniejszych
z matematyki i chemii

Dodano: 03 kwiecień 2017

Politechnika Krakowska nagrodziła dodatkowymi punktami w rekrutacji na studia ponad czterdziestu tegorocznych maturzystów, w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”. 31 marca  2017 r. odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów Złotego Indeksu.

 
Konkurs odbył się w dwóch dyscyplinach – matematyka i chemia. Zwycięzcy otrzymali dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim, w którym będą ubiegać się o przyjęcie na studia, na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (z wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym).

W rywalizacji o Złoty Indeks PK, w dyscyplinie matematyka uczelnia przyznała po 100 punktów 10 najlepszym oraz 24 nagrody II stopnia (po 50 punktów). W dyscyplinie chemia najlepszym maturzystom przyznano 10 nagród po 100 punktów.

Laureaci są uczęszczają do niżej wymienionych szkół:

 
Najlepsi z matematyki nagrody I stopnia: LO im. Jana Matejki w Wieliczce, LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, VI LO w Bydgoszczy, VI Liceum Ogólnokształcące
w Bydgoszczy, III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, LO im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu, I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, ZS im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.


Laureaci nagród II stopnia z matematyki z następujących szkół: ZSO nr 1 im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu , LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, ZS nr 1
w Bochni, ZSP Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu,
ZS nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, LO im. Jana Matejki w Wieliczce, II LO im Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, ZSL w Leżajsku, I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach,
I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie , I LO im. Mikołaja Kopernika w  , II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu), (ZS im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu), Stanisław Tęczyński ,I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju, PZSTiZ
w Świebodzinie, ZSP Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego
w Myślenicach, LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu), Bobak II LO im. Marii Konopnickiej
w Nowym Sączu).


Laureaci nagród I stopnia z chemii: V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, (II LO im. Marii Konopnickiej w Nowy Sączu, I LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu,
II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, I LO w Wadowicach), LO im. Ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu,  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.


Konkurs „O Złoty Indeks PK” jest dwuetapowym konkursem, w którym udział wziąć mogli tegoroczni maturzyści szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 21 stycznia odbył się I etap konkursu, na platformie e-learningowej (online), a zakwalifikowani w nim wzięli udział
w finale (25 lutego) na Politechnice Krakowskiej.


Laureatom konkursu certyfikaty wręczył prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Marek Stanuszek.

Rok 2016