Archiwum

8. edycja konkursu „O Złoty Indeks PK”

Tegoroczna edycja konkursu „O Złoty Indeks PK” jest już rozstrzygnięta. Dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnię zdobyły 103 osoby. 25 lutego br. odbył się finał konkursu, w którym tegoroczni maturzyści rywalizowali w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, chemii, informatyki i – po raz pierwszy – predyspozycji architektonicznych.


Konkurs „O Złoty Indeks PK” odbył się już po raz ósmy. Tegoroczna edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony maturzystów. Rekordowa była zarówno frekwencja (do II etapu konkursu zakwalifikowało się 130 osób, a nieobecne były zaledwie dwie), jak również liczba laureatów (w tym roku były to 103 osoby, podczas gdy w zeszłym roku tytuł ten uzyskało tylko 57 osób).


Za organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia odpowiedzialna była Komisja Konkursowa, której przewodniczył prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. Nowością w zakończonej właśnie edycji była możliwość wyboru nowego przedmiotu – predyspozycje architektoniczne. Wcześniej rywalizacja toczyła się tylko w trzech dyscyplinach – matematyce, chemii i informatyce.

Uczestnicy II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK" wykonują prace konkursowe
Na zdjęciu, uczestnicy II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” / fot. Jan Zych


Stawką w konkursie były dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK (za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Warto jednak zaznaczyć, że punkty uzyskane z matematyki, chemii czy informatyki nie przysługują w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki architektura i architektura krajobrazu. Z kolei punkty zdobyte z przedmiotu predyspozycje architektoniczne, są brane pod uwagę wyłącznie w rekrutacji na architekturę oraz architekturę krajobrazu.

Na laureatów czekało 200 (laureaci I stopnia), 100 (laureaci II stopnia) lub 60 (laureaci III stopnia) punktów. Laureatami I stopnia zostali uczestnicy, którzy uzyskali wyniki w przedziale od 81 do 100 proc. maksymalnej liczby punktów. Tytuł laureata II stopnia otrzymali uczniowie, których wyniki mieściły się w przedziale 61-80 proc. maksymalnej liczby punktów. Laureaci III stopnia to uczestnicy, których rezultaty mieszczą się w puli od 40 do 60 proc. maksymalnej liczby punktów.

„Złote Indeksy PK” zdobyło w tym roku 103 uczniów: 50 osób mierzących się z zadaniami matematycznymi (laureaci I stopnia – 9 osób; laureaci II stopnia – 20 osób; laureaci III stopnia – 21 osób), 27 uczestników, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii (laureaci I stopnia – 3 osoby; laureaci II stopnia – 8 osób; laureaci III stopnia – 16 osób), 16 z informatyki (w tym jeden laureat I stopnia, 9 laureatów II stopnia i 6 laureatów III stopnia), a także 10 osób sprawdzających swoje predyspozycje architektoniczne (jeden laureat I stopnia, czterej laureaci II stopnia i pięciu laureatów III stopnia).


8. edycja konkursu „O Złoty Indeks PK” miała rekordową frekwencję (98,46%), a także rekordową liczbę laureatów tj. 103 osoby (w minionym roku 57).


W finale konkursu „O Złoty Indeks PK” spotkali się maturzyści z takich województw jak: małopolskie, podkarpackie, śląskie, lubelskie, łódzkie i mazowieckie. Finalistki i finaliści reprezentowali w sumie 56 szkół. Niektóre placówki mogą pochwalić się wieloma laureatami. Przykładem może być I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. W tej szkole uczy się aż 12 laureatów tegorocznej edycji. W dziedzinie matematyki zostało wyróżnionych 9 z nich (jeden laureat I stopnia, dwóch II stopnia i sześciu III stopnia). Maturzystami z tej szkoły jest także dwoje laureatów z chemii (laureaci III stopnia) i  jeden z informatyki (laureat II stopnia).

Największą liczbą laureatów I stopnia mogą poszczycić się dwie szkoły. Jedną z nich jest II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Tytuł laureata I stopnia w dziedzinie chemii zdobyło dwóch uczniów tej placówki. Warto zaznaczyć, że z tej szkoły w tejże dyscyplinie jest także trzech laureatów II stopnia i dwóch III stopnia. Również dwoma laureatami I stopnia, ale z matematyki, może pochwalić się Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. Z tej szkoły jest także dwóch laureatów III stopnia, którzy mierzyli się z zadaniami matematycznymi, jeden laureat II stopnia z chemii i jeden III stopnia z informatyki. Nazwiska laureatów konkursu i dokładny ranking szkół pod względem osiągnięć ich uczniów zostanie ogłoszony podczas uroczystości rozdania dyplomów.

Rejestracja do konkursu prowadzona była elektronicznie między 5 grudnia 2022 r. a 9 stycznia 2023 r. I etap został zorganizowany za pomocą platformy e-learningowej. Finał konkursu odbył się 25 lutego br. w dwóch lokalizacjach: w salach komputerowych na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej oraz w Sali P1 przy ul. Podchorążych. Uroczystość rozdania dyplomów dla laureatów 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK” została zaplanowana na 21 kwietnia br., o godz. 11.00 w sali konferencyjnej „Kotłownia”.

7. edycja konkursu „O Złoty Indeks PK”

57 osób zdobyło „Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej, a więc dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnię. 26 lutego odbył się finał konkursu, w którym swoje umiejętności z zakresu matematyki, chemii i informatyki – każdy uczestnik wybierał na etapie rejestracji tylko jeden przedmiot – sprawdziło 80 uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Uczestnicy II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” rozwiązują zadania w jednej z sal na PK

Uczelnia już po raz 7. zorganizowała konkurs „O Złoty Indeks PK”. Za organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia odpowiedzialna była Komisja Konkursowa, której przewodniczył prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. Nowością w zakończonej właśnie edycji była możliwość wyboru informatyki. Wcześniej rywalizacja toczyła się tylko w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Rejestracja do konkursu prowadzona była elektronicznie między 6 grudnia 2021 r. a 6 stycznia 2022 r. I etap odbył się on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej. Do finału zakwalifikowało się 89 osób (46 z matematyki, 32 z chemii oraz 11 z informatyki) z całej Polski. Najliczniej reprezentowane były trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie.  

W finałowych zmaganiach wzięło udział 80 uczniów. II etap konkursu „O Złoty Indeks PK” odbył się stacjonarnie z zastosowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa związanych z ochroną przed COVID-19. Uczestnicy zostali podzieleni na niewielkie grupy – każda z nich rozwiązywała zadania w osobnych salach wykładowych na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. 

 Stawką w konkursie były dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK, za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym oraz kierunków oferowanych przez Wydział Architektury. Na laureatów czekało 200 (laureaci I stopnia), 100 (laureaci II stopnia) lub 60 (laureaci III stopnia) punktów. Ponadto dla laureatów I stopnia, którzy podejmą studia na Politechnice Krakowskiej oraz zaliczą pierwszy semestr, przyznane zostaną nagrody finansowe w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”.  

„Złote Indeksy PK” zdobyło w tym roku 57 uczniów: 37 osób mierzących się z zadaniami matematycznymi (laureaci I stopnia – 6 osób; laureaci II stopnia – 14 osób; laureaci III stopnia – 17 osób),  14 uczestników, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii (laureaci II stopnia – 1 osoba; laureaci III stopnia – 13 osób) i 6 z informatyki (laureaci II stopnia – 2 osoby; laureaci III stopnia – 4 osoby).

(bk) 

Na zdjęciu, uczestnicy II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” (26 lutego 2022 r.) / fot. Jan Zych

6. edycja konkursu „O Złoty Indeks PK”

I Etap

Dodano: 13 styczeń 2021

9 stycznia o godz. 10.00 odbył się I etap (zdalny) konkursu „O Złoty Indeks PK”. Przystąpiło do niego 275 uczniów szkół średnich – tegorocznych maturzystów. Najlepsi uczestnicy wezmą teraz udział w etapie finałowym rywalizacji, który został zaplanowany na 27 lutego br. na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Gra toczy się o dodatkowe punkty (nawet 100!) w rekrutacji na uczelnię. 

Konkursowe zmagania odbywają się w zakresie dwóch przedmiotów: matematyki i chemii. W czasie rejestracji (8 grudnia 2020 r. – 7 stycznia 2021 r.), uczniowie mogli wybrać tylko jeden z nich. Spośród 275 osób, które zgłosiły się do konkursu „O Złoty Indeks PK”, 194 osoby wybrały matematykę, a 81 chemię. Etap online został przeprowadzony za pomocą platformy e-learningowej. Był to sprawdzian umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu. Na podstawie jego wyników zostało wyłonionych 101 osób (58 w dziedzinie matematyki oraz 43 rywalizujące w dziedzinie chemii), które już 27 lutego o godz. 11.00 przystąpią do II etapu, tym razem stacjonarnego na Politechnice Krakowskiej.

 W zależności od uzyskanych wyników, laureaci etapu finałowego otrzymają 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Krakowską, na wybrany kierunek studiów (z wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Dodatkowo dla laureatów I stopnia (nagroda 100 dodatkowych punktów przy rekrutacji na PK), którzy podejmą studia na Politechnice oraz zaliczą pierwszy semestr, przyznane zostaną nagrody finansowe w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”.

II Etap

Dodano: 02 marzec 2021

62 osoby uzyskały dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską w ramach 6. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”. W sobotę, 27 lutego odbył się finałowy, II etap zmagań. Uczestniczyły w nim 92 osoby. 

Konkurs „O Złoty Indeks PK”, w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych przystępujący w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, został rozegrany w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Uczestnicy mogli wybrać tylko jedną z nich (podczas rejestracji). Zawody miały charakter dwustopniowy: I etap – zdalny i II etap – stacjonarny na Politechnice Krakowskiej. Stawką w konkursie były dodatkowe punkty w rekrutacji na PK. Na laureatów etapu finałowego czekało 100 (laureaci I stopnia), 50 (laureaci II stopnia) lub 30 (laureaci III stopnia) punktów doliczanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów (z wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym) przy rekrutacji na rok akademicki 2021/22.

Do udziału w II etap konkursu zakwalifikowało się 101 osób (58 w dziedzinie matematyki oraz 43 rywalizujące w dziedzinie chemii). Ostatecznie do finału zgłosiło się 92 laureatów I etapu (57 z matematyki i 35 z chemii). 

„Złote Indeksy PK” zdobyło w tym roku 62 uczniów – 49 mierzących się z zadaniami
z matematyki (laureaci II stopnia – 17 osób; laureaci III stopnia – 32 osoby) i 13, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii (laureaci II stopnia – 1 osoba; laureaci III stopnia – 12 osób).

W kolejnej, 7. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK” planowane jest włączenie do rywalizacji trzeciej dyscypliny – informatyki.